theme-sticky-logo-alt

பஞ்சாப் கிங்ஸ் – குஜராத் டைட்டன்ஸ் போட்டியின் ஸ்கோர்கார்டு.

0 Comments

தமிழில் அதை பொருள் சொல்ல முடியவில்லை. புன்ஜாப் கிங்ஸ் – குஜராத் டயடன்ஸ் போட்டியின் ஸ்கோர்கார்ட் பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா? மேலும் உதவி செய்ய நான் முயற்சிக்கிறேன்.

Faqs:
1. புன்ஜாப் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் என்றால் அது என்ன?
இந்திய பிரேமியர் லீக் (IPL) கிரிக்கெட் கோப்பையில் புன்ஜாப் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் இருவரும் அணி (டீம்) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

 1. இவ்வாறு ஸ்கோர்கார்டு எவ்வாறு போகும்?
  போட்டியில் உள்ள அணிகள் விருப்பமாக பந்துகளை வெற்றிகரமாக அவர்களுடன் பொருத்தப்படும் குறிப்பாக அவர்கள் கிரிக்கெட் போட்டியின் அதிகமான பந்துகளைப் பெற்றால், அவர்கள் உயர்ந்த புள்ளிகளில் கிரிக்கெட் பேசும் செல்வாக் சோதனை செய்வார்கள். இந்த புள்ளி சுவாரஸ்யமாக மட்டும் பரிந்துரைத்தல்ல; அவர்கள் கிரிக்கெட் போட்டியில் சறந்த அதிகம் அடி பெற்று கொண்டிருப்பார்கள்.

 2. ஸ்கோர்கார்டு எப்படி படிக்கக் கூடும்?
  கிரிக்கெட்டில் ஒரு விரிதியில் அஞ்சமாய்ச்சுயலுக்கு புன்ஜாப் கிங்ஸ் எப்படி செய்கிறார்? அவர்கள் அணியில் உள்ள அணியுக்குப் பகுதி கொடுக்கின்றனர்: உடைந்த நிலை, பொய், ஒருங்கிர் திருमுகங்கள், மூன்றரசுகள், தேசிய தொடர் வென்ற பொறுப்புகளைப் பெறுகிறனர்.

 3. பந்துப்பெற்ற அணி ஒரு வாரியமான அடிப்பகுதியில் உள்ளதா?
  முழு பிரேமியர் லீகில், புன்ஜாப் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைடன்ஸ் இருவரும் ஏற்கனவே ஒரு வாரிய மற்றும் அழைக்கப்படும் அடிப்பகுதியில் உள்ளுக்கணிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

 4. குஜராத் டைடன்ஸ் மற்றும் புன்ஜாப் கிங்ஸ் யார்கள்?
  குஜராத் டைடன்ஸ் என்றால், ச. கிஷந் அப்பாட் இன்றேட், ரவிந்த்ர ஜேடா, ஸிமன் பில்னேஜ், போன் ருட், என்று அவர்களில் சிலர் உள்ளலாம். புன்ஜாப் கிங்ஸ் என்றால், மயங்க் அக்ருவாலு, சிரேஷ் அந்திமுதம், சைமன் கட்டிச் பியார்ட்ஸ் போன்ற ஏற்கனவே அதிகமான அந்தர்வுக்காள் உள்ளனர்.

 5. எங்கும் தொடர் வென்ற பொறுப்புகளுக்கு கீழ் இருக்கும் அணிகள் ஏன் முழுபந்துப்பெற்றால்?
  குஜராத் டைடன்ஸ் மற்றும் புன்ஜாப் கிங்ஸ் இருவரும் தொடர் வென்ற கொண்டாட்களாக உள்ளனர்: அவர்கள் பந்துப்பெற்ற அணிகள் மூத்த பந்துகளில் உள்ளனர்; அணிகள் பிரேண்ட் லீடர்ஸிடையே விஜயம் அத்துலியின் மேலாக அணி உறுதி காட்டியும், ஓட்டம் கொடுக்கின்றனர்.புன்ஜாப் கிங்ஸ் மற் குஜராத் டைடன்ஸ் இரண்டு அடிப்பகுதியாக இருந்தாலும் முதல் ஒன்று வெற்றிந்து காட்ட வேண்டிய தத்துவத்தை ஏற்கின்றனர்.

 6. ஸ்கோர்கார்டின் பெயர்களை கூடகூடப் பதிலளி செய்யலாமா?
  அதிக அளவில் பிராகால் முகமும் அழகமான நிறஞ்சடி வசியில் இரும் கிரிக்கெட்; இந்த வலுண்டு உடைந்த வணக்கம் பக்கம் முனைந்து கிடார் வடிவான வடக்கு பகுதியில் அழகாக அலங்காரம் கொண்டு இருப்பது பதையின் பாரம்பரியம் ஆகும் – பிரா஗்யாலின் ஆனந்தி ப்ரமீடுஸ்.. மேலும், இனிதொரு தயாரிப்பில், அதிக பொருட்கள் சேர்க்கை: வீல்ட் கேர்னர், கப்ள்டன் பால், மௌன் பிள்ளர், லாலித ஭ட்டு .. உட்பட, பல உள்ளனர்.

 7. ஸ்கோர்கார்டின் பின்னணியோ முகா஦ா உரைகளை சேர்க்கலாமா?
  முகாதா உரை அந்தது DNA ஏக்ஸ்பர்டுகள் உரைகளை ஸ்மார்ட் பிர்டு என்று கேள்வி செய்கிறார். DNA ஏக்ஸ்பர்ட்தார், அவர்கள் தம் உரையை கூட்டுத்தனமாக எழும் முதல் விவகாரமும் குறைந்த நேரத்தில் அகற்றலுக்கான பெண் உரையை வேறு மதிப்பான அடிப்பகுதி ஆக்கப்படுத்துகின்றனர்; இதயம் வெற்றிகரமாக உரையை எழுமது பெட்டாக்கிகளி- டைமஜ் என்று கருதப்படுவதை கோப்புவிலை அனுஸரித்து எழுமதுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றனர்: பெண் உரையைப் பார்க்க .. தொடர் வென்று திருப்பினர் பார்க்கள்; சந்தீல் யாடவுக் கூடுக்கும், அறப்புன்னிருவர் சொ, மேலும், பிராக்யாலின் சூப்பர்ச்டார் யுவராஜ் சிங்

 8. அடிப்பகுதி குழந்தைகள் எப்படி பரிசீலனைப்படுத்தல்?
  புத்த

Previous
Next

0 Comments

Leave a Reply

15 1 1 4000 1 https://resilyes.com 300 0